Om företaget

Aksidron AB kommer under hösten 2017 erbjuda försäljning av ACTIBLOC reningsverk för enskilda avlopp. Försäljningen riktas direkt till fastighetsägare. Vi har i samarbete med VA Grossisten Värmdö AB, ALV Rörservice AB och tillverkaren av ACTIBLOC reningsverk, utvecklat styrsystemets funktioner för att uppnå högsta komfort för att passa våra förhållanden. Arbetet har gått ut på att frigöra ägaren ifrån egenkontroller då vi vet av erfarenhet att det inte alltid fungerar fullt ut och kan upplevas omständigt. Även att det även finns fysiska faktorer som gör det svårt för ägarna att utföra egenkontroller.

Aksidron AB, ALV Rörservice AB och VA Grossisten Värmdö AB kommer att inleda ett tätt samarbete för att kunna erbjuda högsta kvalité och service för våra kunder. Vi kommer att ha följande organisation.

Aksidron AB inriktar sin försäljning och tjänster mot den privata sektorn och erbjuder helhetslösningar eller enbart försäljning av produkter om kunden själv ordnar med entreprenör för nedläggning av reningsverket.

Alv Rörservice AB sköter service och tecknar serviceavtalen och är även återförsäljare av ACTIBLOC reningsverk.

VA Grossisten Värmdö AB, riktar försäljningen mot endast företag och utför inga entreprenadsåtaganden.

Oavsett vilken av oss ni kontaktar kommer vi att se till att ni hamnar på rätt ställe och tillmötesgående.

Vår organisation har lång erfarenhet av VA och VVS branschen med mycket god materialkännedom. Det medför att vi lättare kan erbjuda rätt produkter och lösningar för era behov. Vi ser fram emot våra möten med er.

Ta kontakt med oss via mejl eller telefon så kommer vi på besök för att hitta en lösning för er fastighet.

ACTIBLOC reningsverk.

Vad skiljer ACTIBLOC ifrån andra reningsverk på marknaden?

Egentligen skiljer inte processen så mycket mot andra reningsverk som använder SBR tekniken för rening av avloppsvatten med fekalier (KL). Men det finns betydande skillnader.

Volym.

ACTIBLOC består av två tankar. Den första tanken är grovrenstanken, dit förs spillvattnet med fekalier som första steg reningsprocessen. Den andra tanken är reaktortanken, där behandlas det fekalierfria vattnet med regelbunden luftning, sedimentering och flockningsmedel, en process som får partiklar att sjunka mot botten och som sedan pumpas tillbaka till grovrenstanken. Alla pumpfunktioner sköts av styrsystemet och kompressorn. Det finns inga mekaniska eller elektriska pumpar i verken som kan krångla. Kompressorn driver allt med luft, med så kallade mammutpumpar.

Tack vare, att reningsverket består av två tankar kommer vi upp i en mycket god slam och reaktorvolym, 1-HH. 2500+2500L och för 2-HH. 3500+3500L. Detta medför att verket är okänsligt för ojämn belastning t.ex om man har många gäster vid ett och samma tillfälle då belastningen av reningsverket ökar markant. Eller om man har gäster på besök under en längre tid så klarar verket även det.

UV.

Alla våra reningsverk är utrustade med UV-behandling. UV-utrustningens funktion behövs för att reducera eller helt utplåna förekomsten av E-colie bakterier som följer med i fekalierna. UV-lampan är integrerad med styrsystemet och aktiveras vid utpumpning av det renade vattnet. Det bidrar till minimerad drift och maximerad livslängd. En annan fördel med UV-behandling är att det förenklar processen vid tillståndsprövning hos Miljökontoren då vattnet som släpps ut i naturen klarar kraven på badvattenkvalité. UV-behandling ingår som standard i ACTIBLOC reningsverk.

GSM.

GSM funktionen i ACTIBLOC reningsverk är också en standardfunktion på våra reningsverk, många konkurrenter tar bra betalt för detta. Med denna funktion blir övervakningen av reningsverket mycket okomplicerad. Skulle något fel uppstå i reningsverket skickas i samma sekund ett sms meddelandetill serviceteknikern och till ägaren som beskriver felet. Som ägare kan man vara lugn och invänta tills serviceteknikern tar kontakt för åtgärder. Verket skickar även sms om påminnelse av service, tömning mm. Här har vi verktyget som befriar ägaren ifrån egenkontroller.

Miljö

Vi tror eller snarare vet att väl fungerande reningsverk för enskilt avlopp är en optimal lösning för miljön. Med tanke på vattenbristen som vi har i landet måste det vara mycket svårt att finna bättre lösningar än t ex ACTIBLOC reningsverk. Reningsverket ska enligt reglerna tömmas 1 ggr per år. Vid varje tömning tömmer man endast 2/3 av grovrenstankens volym dvs. ca 1600L på ACTIBLOC 1-HH. och ca 2300L på ACIBLOC 2-HH. Om man jämför med t ex. ett enskilt avlopp med sluten tank, tömmer man mellan 3000-6000L 2-3 ggr per år eller fler, mot 1600-2300L per år med ACTIBLOC. Man behöver inte vara ett mattegeni för att förstå att den mängd vatten som transporteras bort ifrån varje fastighet vid tömningar, är väldigt mycket lägre än för slutna tankar. Vattnet som passerar igenom ACTIBLOC återförs renat till ca 97-98% tillbaka till naturen och vårt grundvatten.

Lukt

Ett korrekt installerat ACTIBLOC reningsverk är helt fritt från odörer. Eftersom verket drivs av en kompressor måste luften som driver verket a vägen någonstans. Om fastigheten är byggd efter regelboken ska det finnas en avloppsventilation som går upp över tak, finns den kopplas luftutsläppet till inloppsledningen och luften som pumpas ut från verket leds upp över tak och försvinner med vinden. Finns det inte någon ventilation över tak och t ex att en vacumklocka installerats någonstans i huset eller på vinden rekommenderar vi att om möjligt installera en korrekt avluftning. Om det inte är möjligt går det att leda luften via ett rör och dra upp den på ett lämpligt ställe på husets fasad upp över tak. Man kan även leda luften bort till någon annan plats som anses lämplig. Vi hjälper självklart till med att finna den bästa lösningen för det.

Service

Som tidigare nämnts sköter GSM funktionen bevakningen av ACTIBLOC reningsverk, därför uppstår inga oväntade överraskningar för er som har vårt reningsverk. Enligt regelboken ska service utföras kontinuerligt minst 1ggr per år. Servicen ska utföras av auktoriserad servicetekniker på våra verk. Detta görs för att behålla de garantier som utlovas och för att Kommunernas miljökonor ska känna sig säkra på att servicen sköts regelbundet. Servicekostnaden är tyvärr inget som man undslipper men det som är bra är att den inte är så hög.

Få offert